KILLAN HALLINTO JA YHTEYSTIEDOT

Killalla on vuosittain kaksi kokousta; kevät- ja syyskokous, jotka hallitus kutsuu kokoon.

Syyskokouksen aiheita ovat mm. tulevan vuoden toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen vahvistaminen.

Syyskokous valitsee myös killan puheenjohtajan sekä hallituksen 7 jäsentä.

Kevätkokouksen aiheita ovat mm. toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen ja sen vahvistaminen, sekä vastuuvapauden myöntämien hallitukselle.