TURUN ILMATORJUNTAPATTERISTON KILTA RY

Turun Ilmatorjuntapatteriston Kilta Ry:n perustava kokous pidettiin Turussa Heikkilän kasarmin sotilaskodissa 15.11. 1964. Vuonna 1989 yhdistys muutti nimekseen TURUN ILMATORJUNTAKILTA RY.

Kilta on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on maanpuolustushengen, Turun Ilmatorjuntapatteriston ja sen seuraajien sekä alueen maanpuolustusperinteiden ja historiallisten muistojen vaaliminen.

Kilta pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään ja kasvattamaan maanpuolustustietoa ja -kasvatusta.

 

Toimintansa kilta pyrkii ulottamaan mahdollisimman laajoihin kansalaispiireihin sukupuoleen, ikään ja sotilasarvoon katsomatta. Lisäksi killan tarkoituksena on lähentää toisiinsa alueen väestöä ja niitä joukko-osastoja, joissa kiltalaiset ovat palvelleet ja palvelevat sekä kehittää yhteistyötä alueen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
Killan nykytoiminnassa pyritään elämään vahvasti ajassa osallistumalla valtakunnallisiin kilta- ja maanpuolustustapahtumiin, järjestämällä mielenkiintoisia vierailuja ninn siviili -kuin sotilaskohteisiin, sekä organisoimalla yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa vuosipäivä- sekä muita juhlatilaisuuksia.
Kilta tiedottaa toiminnastaan omilla kotisivuillaan osoitteessa www.turunilmatorjuntakilta.fi sekä sähköposteilla. Myös Turun Sanomien maanantaisin ilmestyvässä kiltapalsta -osiossa tiedotetaan toiminnastamme.

Turun Ilmatorjuntakilta 50 vuotta

Turun Ilmatorjuntakilta vietti 50 -vuotisjuhlaa Heikkilän kasarmin sotilaskodissa 15.11.2014. Juhlassa Tuukka Alhonen esitteli kirjoittamansa killan 50 -vuotis- historiikin. Kirjaa jaettiin tilaisuudessa olleille killan jäsenille Tuukka Alhosen signeerauksella varustettuna.

Turun Ilmatorjuntakillan historiaa

Säännöt