TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 3.4.2018

Rekisterinpitäjä

Turun Ilmatorjuntakilta r.y
Kaskenkatu 6 A18
20700 Turku
martti.pyhalahti@pp.inet.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Kankaanpää
Varnankatu 4 I 106, 20320 Turku
tjkankaanpaa@gmail.com

Rekisterin nimi

Turun Ilmatorjuntakilta ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa, sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja:
– yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite)
– syntymäaika
– jäsenyystiedot (liittymisvuosi ja jäsenmaksutiedot)

Säännönmukaiset tietolähteet

Turun ilmatorjuntakilta ry:n kotisivuilla https://www.turunilmatorjuntakilta.fi/liity oleva liittymislomake, jolla kukin jäsen syöttää itse tietonsa jäsenhakemuksen muodossa. Suojauksena on SSL-tekniikka. SSL-varmenne on digitaalinen varmenne, joka vahvistaa verkkosivuston identiteetin ja salaa palvelimeen lähetettävät tiedot käyttäen Secure Sockets Layer (SSL) -tekniikkaa.

REKISTERISELOSTE

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin hoitajalla on pääsy killan jäsenrekisteriin. Tietoja ei luovuteta kenellekään

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot voidaan tilapäisesti tulostaa paperille, ja tämä tuloste säilytetään lukitussa tilassa. www.turunilmatorjuntakilta.fi/liity -sivulla olevan lomakkeen tiedot välitetään ainoastaan rekisterin ylläpitäjälle.

Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään rekisterin hoidosta vastaaville yhdistyksen hallituksen jäsenille

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jäsenellä on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin